top of page

?HD ,DVDמה ניתן להמיר מסרטים ישנים ל

ממירים מ...

לDVD ולHD   

מצלמת וידאו ביתית: 

VHS-c, High-8, Digital-8, mini-DV

סלילי 8 מ"מ וסלילי 8-Super מ"מ

קלטות וידאו: VHS

סלילי 16 מ"מ 

DVD

8 ש"ח לדקה (לא משלמים על קטעים שנוקו)

16 ש"ח לדקה (לא משלמים על קטעים שנוקו)

49 ש"ח לקלטת

49 ש"ח לשעה ראשונה (39 ש"ח לשעה נוספת)

49 ש"ח

149 ש"ח לקלטת

משיטה אמריקאית/ ישראלית (PAL/ NTSC)

?HD ,DVDמה ניתן להמיר מסרטים ישנים ל

80 ש"ח לשעה

ממירים מ...

לCD 

קלטות טייפ (כולל טייפ מנהלים)

טייפ סלילים (REEL TAPE)

50 ש"ח לשעה

כל העתק נוסף 39 ש"ח. אפשרות למוסיקת רקע חינם. הנחה משמעותית לכמויות.

 

צור/י איתנו קשר או ישירות לנייד: 052-2651001 (שמוליק)

bottom of page